image1

Team Kinn's

ทีมคินส์
รับสมัครผู้ร่วมงาน

ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้ 


กรอกใบสมัคงาน online

หรือโทร 

091-056-7880